top of page

KKYDP 2022- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA ERZİNCAN İLİNDEN YAPTIĞIMIZ PROJELER ONAYLANDI


Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programından yararlanmaya hak kazananların listesi ektedir. Destekleme kapsamında, İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye Birimine, başvuru ve sözleşme bedelinin ödenmesi, ödeme dekontu ile birlikte aşağıda belirtilen evrakların çıktılarının hazırlanarak İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi, gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde başvuru ve sözleşme bedellerinin ödenmemesi ve evrak tesliminin yapılmaması durumunda hakkınızı kaybedeceğinizi bilgilerinize sunarız.

Kabul Edilen Projeler.pdf Yedek Liste.pdf Hibe Sözleşmesi Aşamasında Yapılacak İşlemler :

1- Veri giriş sistemi üzerinden gönderilen Başvuru Formu, Bütçe Detaylı Tabloları, Teknik özellikleri bildirir belge ve diğer yüklenen dosyalardaki dokümanların çıktıları alınır.

2- SGK ve Vergi Borcu olmadığına dair belge alınır.

3- Tedarikçi ile yatırımcı arasında yapılan satınalma sözleşmesinin çıktısı alınarak taraflarca imzalanır.

4- Makine Ekipmana ait ilimizde veya bölgemizde yetkili/anlaşmalı (noter onaylı) teknik servis

bilgilerinin olduğu liste.

5- Başvuru Formunun tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanır.

6- Sözleşme bedelinin ödendiğine dair dekont.

7- Başvuru dosyası, ekleri ve satın alma dosyası mavi dosya içerisinde üzerine "KKYDP 2021-2022 Başvuru Dönemi" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Kapsamında A İş Planı Proje Başvurusu" yazılarak il müdürlüğüne elden teslim edilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar !!!

Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir. Veri giriş sistemine yüklenen tüm belgeler ile bunların başvuru dosyasında yer alan çıktıları aynı olmalıdır. Başvuru dosyasında, proje sahibi tarafından hazırlanan belge ve dokümanların ilgili yerlerine mutlaka tarih atılmalıdır. Hibe sözleşmesi öncesinde ve sonrasında proje sahiplerine yapılacak bütün bildirimler, başvuru formunda belirtilen resmi posta iletişim adresi üzerinden yapılacaktır. Yatırımcının bu adresi yanlış/eksik/hatalı bildirmesi veya adresinde bulunulmaması kendi sorumluluğu altındadır. Yatırımcılar tarafından yüklenicilere yapılacak ödemelerin devlet bankaları aracılığıyla yapılması zorunludur. -Ödemeler yatırımcı adına kayıtlı kredi kartı ile de yapılabilir. -Yatırımcı KDV dahil fatura tutarının tamamını yüklenicinin banka hesabına yatırması veya kredi kartı ile ödemesi sonrasında banka dekontu veya kredi kartı slipini ibraz ederek İl Müdürlüğü'nden nihai ödeme talebinde bulunabilir.

adresinde yayınlanan liste aşağıdaki gibidir;


Önemli Duyurular
Son Duyurular
Archive
Search By Tags
Henüz etiket yok.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page