Please reload

Recent Posts

GES Uygulamalarımız Devam Ediyor

July 22, 2020

1/10
Please reload

Featured Posts

TANAP %95 Sosyal Hibe Programı Başladı

09/04/2017

DUYURU:

(20 Nisan Son gün)

TANAP
Sosyal Bileşen için Örnek Projeler;
• Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı;
• PVC işlerinde kalite ve verimliliği arttırmak üzere CNC tezgâhı alınması;
• Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı;
• Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi;
• Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi;
• Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme;
• Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması;
• Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;
• Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;
• KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;
• Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu.

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler;
• Su kuyularının açılması;
• Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması;
• Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması;
• Arazi ıslahı çalışmaları;
• Erozyonla mücadele amaçlı projeler;
• Ağaçlandırma çalışmaları;
• Toprak analizi (örneği gübre analizi) için ekipman satın alınması;
• Eski maden ocaklarının rehabilite edilmesi;
• Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;
• Su kaçak tespit ekipmanı alımı;
• Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri;
• Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi;
• İçmesuyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;
• Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;
• Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;
• Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;
• Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler;
• Katı atık aktarma istasyonları;
• Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);
• İçmesuyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);
• İçmesuyu sistemi için vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması;
• Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması;
• Katı atıkların, tıbbi atıkların taşınması için araç alınması;
• Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması;
• Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi;
• Vidanjör satın alınması;
• Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;
• Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin, örneğin trafik parkı kurulması;
• Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;
• Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);
• Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;
• Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler;
• Sulak alanların (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) için yönetim planlarının yapılması, gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için gözlem evi gibi yatırımların yapılması;

örnek olarak verilmiş olup, projeler bu örneklerle sınırlı değildir.

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square